PRIVATLIVSPOLITIK

Vi tager din databeskyttelse alvorligt. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Aabenraa Citycamping er dataansvarlig for de oplysninger, vi indsamler, og sikrer, at personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Vi indsamler oplysninger om gæster, besøgende på vores hjemmesider, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere, jobansøgere samt om medarbejdere fra offentlige myndigheder.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på info@camperstop.dk eller telefon +45 74 62 26 99.

BEHANDLING AF PERSONDATA

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores hjemmeside eller kontakter os via fx telefon eller e-mail, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker fx. ved almindelig brug af vores hjemmeside, hvis du deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller foretager en booking via hjemmesiden eller ved personlig henvendelse.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger ved besøg på vores hjemmeside: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering samt din klikadfærd på hjemmesiden. Bemærk desuden, at du kan give (og tilbagetrække) dit samtykke til, at vi lægger cookies på din computer (mere om dette i vores cookiepolitik).

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mailadresse, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med køb og katalogbestilling.

SIKKERHED

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

FORMÅL

Oplysninger kan bruges til at identificere dig som bruger og vise dig annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores service og indhold på vores platform.

Personlige oplysninger om gæster, samarbejdspartnere og leverandører behandles desuden med henblik på at kunne levere ydelser – og i den forbindelse kommunikere og afregne til og med dig.

DATAMINIMERING

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

DATA HOLDES AJOUR

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte vores kontaktoplysninger til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

PERIODE FOR OPBEVARING

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er relevante. Perioden afhænger af karakteren af oplysningerne og baggrunden for opbevaring.

SAMTYKKE

Når du som gæst foretager et køb eller en reservation hos os, giver du automatisk tilladelse til, at vi bruger dine personlige oplysninger med det formål at opfylde vores kontraktlige forpligtelser herunder at målrette vores kommunikation i den kontekst. Der oprettes desuden en brugerprofil, som du bl.a. kan bruge til at holde dig opdateret med dine køb hos os ved at logge ind på vores hjemmeside.

På vores hjemmeside har du desuden mulighed for at give dit eksplicitte samtykke til henholdsvis:

1. Lagring af cookies
Samtykke kan trækkes tilbage via her

Samtykke kan trækkes tilbage ved at kontakte os (se øverst i denne politik)

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Med det formål at målrette budskaber – herunder annoncer på forskellige sociale medier og via Google –kan dine personlige data samt data om din brug af vores hjemmesider, din geografiske placering, køn og alderssegment m.v. blive videregivet til databehandlere for behandling iht. dit specifikke samtykke.

Vi benytter derudover en række leverandører/databehandlere til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

DINE RETTIGHEDER

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du bedes henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de skal rettes.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Du har også mulighed for at indgive en klage til Datatilsyn
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Kontakt os, hvis du vil sende en indsigelse – og såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har endvidere mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

DETTE WEBSTED EJES AF

Camperstop
Sønderskovvej 100
DK 6200. Aabenraa
Tlf.: 74 62 26 99
info@camperstop.dk